ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΣΚΕΥΩΝ
Η DIMΟ TRANS μπορεί να καλύψει με υπευθυνότητα τις ανάγκες του ιδιώτη πελάτη για τη μεταφορά της οικοσκευής ή των προσωπικών του αντικειμένων DOOR TO DOOR από και προς όλο τον κόσμο με κάθε μέσο. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε οδική , θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν :

 • Εκτίμηση πριν τη μεταφορά
 • Συσκευασία και αποσυσκευασία
 • Πρόσθετη προστασία και τύλιγμα εύθραυστων αγαθών
 • Κατασκευή ξυλοκιβωτίων
 • Άμεση φόρτωση και εκφόρτωση


  ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

  Η DIMO TRANS έχει δημιουργήσει τμήμα που είναι εξειδικευμένο στην μετεγκατάσταση επαγγελματικών χώρων.

  Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:

 • Εκτίμηση πριν την μεταφορά
 • Μεταφορά
 • Αποθήκευση
 • Διεθνή μεταφορά


  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

  Έμπειρο συνεργείο αναλαμβάνει με υπευθυνότητα να συσκευάσει τα προς μεταφορά εμπορεύματα - την οικοσκευή ή τα ανταλλακτικά πλοίων που χρειάζονται συσκευασία.

  Επίσης είναι εφικτό η συσκευασία να πραγματοποιηθεί και στο χώρο του πελάτη.  » ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ

 • ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | LINKS | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  copyright 2014 DIMOTRANSPORT ltd.
  created by in|solutions