ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ
Το γραφείο μας είναι ένα από τα παλαιότερα εκτελωνιστικά γραφεία με έτος ίδρυσης το 1970.
Είναι πλήρως οργανωμένο και μηχανογραφημένο, αναλαμβάνουμε τον εκτελωνισμό παντός είδους εμπορεύματος.

Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικά όλες τις υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε.
 • Εκτελωνισμοί εμπορευμάτων εισαγωγή - εξαγωγή από ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
 • Εκτελωνισμοί εισαγωγή - εξαγωγή Ανταλλακτικών Πλοίων
 • Εκτελωνισμοί οικοσκευής Μετοικούντων
 • Διαδικασίες παραλαβής κοινοτικών εμπορευμάτων
 • Μεταφορτώσεις εμπορευμάτων
 • Διαμετακόμιση T1
 • Έκδοση Τ1
 • Συμβουλευτικός προσανατολισμός για Εισαγωγές - Εξαγωγές
 • Αναλυτικός υπολογισμός του κόστους
 • Ταξινόμηση εμπορευμάτων βάσει ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ταριφών
 • Παραλαβή των εμπορευμάτων εντός δύο εργάσιμων ημερών
 • Απόδοση λογαριασμού μας εντός τριών εργάσιμων ημερών

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

  1) INVOICE ORIGINAL ( τιμολόγιο από τον οίκο του εξωτερικού)
  2) PACKING LIST ORIGINAL (αναλυτικά το περιεχόμενο για κάθε κιβώτιο ή παλλέτα - μικτό και καθαρό βάρος )
  3) PROFORMA INVOICE ORIGINAL
  4) CMR ή BILL OF LADING ( φορτωτική)
  5) Διατακτική
  6) Πιστοποιητικό ( EUR 1 ή FORMA A ή ATR 1)
  7) Έγκριση εισαγωγής εάν χρειάζεται το εμπόρευμα
  8) Aριθμός EORI
  9) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ προς τον εκτελωνιστή


  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

  1) INVOICE ORIGINAL (τιμολόγιο εξαγωγής χωρίς Φ Π Α )
  2) PACKING LIST ORIGINAL (αναλυτικά το περιεχόμενο του εμπορεύματος)
  3) Δελτίο Αποστολής
  4) ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΑ
  5) Αριθμός EORI
  6) Επιμελητηριακή ενημερότητα που χορηγεί το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο
 • ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | LINKS | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  copyright 2014 DIMOTRANSPORT ltd.
  created by in|solutions